KPD "SVETA KLARA"

Kulturno prosvjetno društvo "Sveta Klara" dolazi iz istoimenog novozagrebačkog naselja za koje možemo reći da je još uvijek zadržalo svoju ruralnu baštinu i tradiciju i to odmah nadomak gradu. Društvo je započelo sa svojim aktivnim radom i djelovanjem 1988. godine reaktiviranjem nekadašnjeg starog Društva koje je osnovano još daleke 1932. godine te je tijekom 2008. godine Društvo proslavilo 20 godina kontinuiranog rada. Danas okuplja 85 aktivnih članova razne starosne dobi i zanimanja, a svoj rad provodi kroz četiri sekcije: folklorna sekcija s tri podsekcije, mješoviti folklorni zbor, tamburaška i dramsko-scenska sekcija.

Sve svoje planirane programe redovito i uspješno realiziraju, a redoviti su sudionik gradskih smotri - Smotre folklornih amatera grada Zagreba i Susreta zagrebačkih glazbenih amatera. Sudjelovali su na raznim regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama, a nekoliko su puta posjetil inozemstvo. Za Hrvatsku-radio televiziju snimili su običaje Martinja, Vincekova, Jurjeva i Uskrsa, a izdali su i svoja dva nosača zvuka. U svome repertoaru njeguju pjesme i plesove: Turopolja, Posavine, Prigorja, Bizovca, Slavonije i Like.


KONTAKT:
Kulturno prosvjetno društvo "SVETA KLARA"
Miroslava Mrkše 38 (Franje Malnara 45 - adresa za pisanu korespodenciju)
10175 Sveta Klara, Novi Zagreb

WEB adresa: www.kpdsvetaklara.hr

e-mail: kpdsvetaklara@gmail.com
Telefax: +385 01/4653-533
Žiro-račun: 2360000 - 1101454566

Predsjednik društva: Ivan Kunetić
Telefon: +385 01/6570-634
Mobitel: 091/3539-385

Tajnik društva: Ilija Bikić
Telefon: Tel: +385 01/6570-032
Mobitel: 098/1684-541
e-mail: ilija.bikic@gmail.com

Prijem stranaka:

Maksimirska 51a

  • PONEDJELJAK
    13:00 - 17:00
  • ČETVRTAK
    09:00 - 13:00

Tehnička podrška:

  • © ZAFAZ - Zagreb, 2014.