DOKUMENTI - KRITERIJI FA
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) 11.09.2023.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE U 2024. GODINI
14.07.2023.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) 11.07.2023.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Financiranje programa međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti 06.06.2023.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2023. g. 15.04.2023.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2023. GODINU
06.03.2023.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2023. GODINU
28.09.2022.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
20.09.2022.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2022. g. 16.03.2022.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2022. GODINU
16.03.2022.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU
20.09.2021.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2022. GODINU
23.09.2020.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2021. g. 25.02.2021.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2021. GODINU
24.02.2021.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH
FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2021. GODINU
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2021.
 • obrazac prijave (C1),
 • troškovnik aktivnosti (C2),
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (C3),
 • izvještaj o izvršenju aktivnosti (D3),
 • upute za prijavitelje
15.02.2021.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA U 2021.GODINI
30.11.2020.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2021. GODINU
23.09.2020.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU
15.09.2020.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE U 2021. GODINI
NOVI ROK!!!
14.09.2020.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2020. g. 01.03.2020.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2020. GODINU
01.03.2020.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH
FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2020.
 • obrazac prijave (C1),
 • troškovnik aktivnosti (C2),
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (C3),
 • izvještaj o izvršenju aktivnosti (D3),
 • upute za prijavitelje
20.02.2020.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2020. GODINU
10.09.2019.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU
10.09.2019.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH
FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2019. GODINU
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2019.
 • obrazac prijave (C1),
 • troškovnik aktivnosti (C2),
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (C3),
 • izvještaj o izvršenju aktivnosti (D3),
 • upute za prijavitelje
20.02.2019.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2019. g. 19.02.2019.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2019. GODINU
18.02.2019.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2019. GODINU
17.09.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA
U 2019.GODINI (TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA).
01.09.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
16.07.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2018. g. 06.03.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2018. GODINU - POZICIJA KUA
05.03.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA U 2018.GODINI - DOPUNA
02.03.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH
FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2018. GODINU
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2018.
22.01.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA U 2018.GODINI
28.09.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2018. GODINU
05.09.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA
U 2018.GODINI (TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA).
20.08.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU
26.07.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2017. g. 14.02.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH
FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2017. GODINU
06.02.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2017. GODINU - POZICIJA KUA
01.02.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
(REDOVNIM I PRIDRUŽENIM) ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA
10.01.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2017. GODINU
15.09.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU
07.07.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
(REDOVNIM I PRIDRUŽENIM) ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA
05.03.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2016. g. 28.02.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2016. GODINU - AMATERIZAM
15.02.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
(REDOVNIM I PRIDRUŽENIM) ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA
26.09.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2016. GODINU
05.09.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU
01.09.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2015. g. 12.04.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2015. GODINU
KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM
21.03.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
(REDOVNIM I PRIDRUŽENIM) ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA
01.11.2014.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU
01.08.2014.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2015. GODINU
01.08.2014.

Prijem stranaka:

Maksimirska 51a

 • PONEDJELJAK
  13:00 - 17:00
 • ČETVRTAK
  09:00 - 13:00

Tehnička podrška:

 • © ZAFAZ - Zagreb, 2014.