DOKUMENTI - KRITERIJI FA
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2019. g. 19.02.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2019. GODINU
18.02.2019.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2019. GODINU
17.09.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA
U 2019.GODINI (TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA).
01.09.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU
16.07.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2018. g. 06.03.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2018. GODINU - POZICIJA KUA
05.03.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA U 2018.GODINI - DOPUNA
02.03.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA U 2018.GODINI
28.09.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH
FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2018. GODINU
Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2018.
22.01.2018.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2018. GODINU
05.09.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA
U 2018.GODINI (TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA).
20.08.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU
26.07.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2017. g. 14.02.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU JEDNOKRATNIH
FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2017. GODINU
06.02.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2017. GODINU - POZICIJA KUA
01.02.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
(REDOVNIM I PRIDRUŽENIM) ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA
10.01.2017.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2017. GODINU
15.09.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU
07.07.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
(REDOVNIM I PRIDRUŽENIM) ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA
05.03.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2016. g. 28.02.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA ZAGREBA
ZA 2016. GODINU - AMATERIZAM
15.02.2016.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
(REDOVNIM I PRIDRUŽENIM) ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA
26.09.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2016. GODINU
05.09.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU
01.09.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) Vrednovanje programa folklornog amaterizma grada Zagreba za 2015. g. 12.04.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2015. GODINU
KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM
21.03.2015.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) KRITERIJI ZA UJEDNAČAVANJE VISINE FINANCIJSKE POTPORE ČLANICAMA
(REDOVNIM I PRIDRUŽENIM) ZA REALIZACIJU OBLJETNIČKOG PROGRAMA
01.11.2014.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU
01.08.2014.
Pregled (PDF) Preuzimanje (ZIP) POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA ZAGREBA ZA 2015. GODINU
01.08.2014.

Prijem stranaka:

Maksimirska 51a

  • PONEDJELJAK
    13:00 - 17:00
  • ČETVRTAK
    09:00 - 13:00

Tehnička podrška:

  • © ZAFAZ - Zagreb, 2014.