KONTAKT
Predsjednik ZAFAZ-a:
Drago Topolovec
e-mail: drago.topolovec@zafaz.hr
Mobitel: 091/2420-421

Dopredsjednik ZAFAZ-a:
Josip Lipar
e-mail: josip.lipar@zafaz.hr
Mobitel: 098/387-480

Tajnica ZAFAZ-a:
Tanja Horvat
e-mail: tanja.horvat@zafaz.hr
Mobitel: 099/3467-433

Voditeljica ureda:
Davorka Juravić magistra prava
e-mail: davorka.juravic@zafaz.hr
Mobitel: 091/2420-420

Ured Zajednice:
Telefon: 01/2310-123
Telefax: 01/2310-127
e-mail: zafaz@zafaz.hr

Ured Smotre folklornog
amaterizma grada Zagreba

e-mail: smotra@zafaz.hr
Telefon: 01/5515 125

Održavanje WEB stranica:
Tomislav Živković
e-mail: web@zafaz.hr
Mobitel: 091/5025-422

Koordinator programa
Josip Živković
e-mail: josip.zivkovic@zafaz.hr
Mobitel: 098/324-563

Prijem stranaka:

Maksimirska 51a

  • PONEDJELJAK
    13:00 - 17:00
  • ČETVRTAK
    09:00 - 13:00

Tehnička podrška:

  • © ZAFAZ - Zagreb, 2014.