KONTAKT
Ured Zajednice:
Telefon: 01/2310-123
e-mail: zafaz@zafaz.hr

Voditeljica ureda:
Davorka Juravić magistra prava
e-mail: davorka.juravic@zafaz.hr
Mobitel: 091/2420-420

Predsjednik ZAFAZ-a:
Drago Topolovec
e-mail: drago.topolovec@zafaz.hr
Mobitel: 091/6107-684

Ured Smotre folklornog
amaterizma grada Zagreba

e-mail: smotra@zafaz.hr
Telefon: 091/2420-420

Održavanje WEB stranica:
Tomislav Živković
e-mail: tomislav@9a-zag.hr
Mobitel: 091/5025-422

Koordinator programa
Josip Živković
e-mail: josip.zivkovic@zafaz.hr
Mobitel: 098/324-563

Prijem stranaka:

Maksimirska 51a

  • PONEDJELJAK
    13:00 - 17:00
  • ČETVRTAK
    09:00 - 13:00

Tehnička podrška:

  • © ZAFAZ - Zagreb, 2014.