"K.U.K."

"K.U.K." – udruga za promicanje kulturnih, umjetničkih i kreativnih vrednota kod djece i odraslih osnovana je 2004.godine s ciljem očuvanja, razvoja i promicanja djelatnosti kulturno-umjetničkog amaterizama, tradicijske kulture i kulturne baštine u gradu Zagrebu.


U okviru godišnjeg programa rada udruga već dugi niz godina provodi programe kreativnih radionica:

Radionice i rad s djecom u grupi odvijaju se u terminima u trajanju od dva školska sata (90 minuta) jer smatramo da djeca najlakše uče u grupama vršnjaka. Slični su po dobi, potrebama, problemima, interesima i sklonostima. Ciljevi naših kreativnih radionica su poticanje i ravijanje kreativnosti u izražavanju, kooperativnosti, konstruktivnosti i zadovoljstva kod djece, mladih i osoba treće životne dobi. Interes voditeljica svih kreativnih radionica udruge usmjeren je na individualni pristup i rad sa svakim polaznikom.

Realizacija programa kreativnih radionica u području folklornog amaterizma i očuvanja tradicijske kulture i kulturne baštine pod nazivom "Ne zaboravimo našu tradiciju i običaje" provodimo u suradnji sa Zajednicom folklornog amaterizma grada Zagreba s ciljem promicanja kulture pokreta kroz poticanje folklornog i plesnog amaterizma kod djece i mladih. Smatramo da je u velikom gradu kao što je Zagreb neophodno poticati ljubav prema svakom obliku očuvanja tradicijske kulture, kulturne baštine i umjetničkog izražavanja, a svojim dragocjenim porukama vizualnog doživljaja folklora, plesa i pokreta, svaka naša akcija na svoj način doprinosi obogaćivanju kreativne ponude za djecu i mlade slabijeg imovinskog stanja.


KONTAKT:
K.U.K. ZAGREB
Maksimirska 51a
10000 Zagreb
Hrvatska

Predsjednik udruge: Tomislav Živković
Mobitel: 091/502-5422
e-mail: kuk.zagreb@gmail.com

Prijem stranaka:

Maksimirska 51a

  • PONEDJELJAK
    13:00 - 17:00
  • ČETVRTAK
    09:00 - 13:00

Tehnička podrška:

  • © ZAFAZ - Zagreb, 2014.