KUD "VEDAR OSMIJEH" ZAGREB

Društvo je počelo aktivno raditi 2006. kao FOLKLORNI ANSAMBL.

Plešući dva puta tjedno na probama, s tridesetak godišnjih nastupa na području Grada Zagreba na obilježavanju značajnih datuma, posjeta starima i nemoćnima održavamo članove-umirovljenike u psiho-fizičkoj kondiciji, osiguravamo zdravo provođenje slobodnog vremena, sudjelujemo u javnom, kulturnom i humanitarnom životu grada Zagreba i šire.

Godišnje sudjelujemo na oko 30 različitih manifestacija.

2010.
SMOTRA STAROGRADSKIH PLESOVA I PJESAMA u ĐAKOVU,
2011.
9. SMOTRA FOLKLORNIH KOREOGRAFA koja je održana u Biogradu n/m.,
2011.
sudjelovanja u Ljubljani u povodu Međunarodnog dana osoba treće životne dobi, u Rimu, Budimpešti, Češkim Budjeovicama.
2016.
u Slovačkoj-Michalovce, na međunarodnom festivalu sporta i kulture za osobe treće životne dobi, osvojeno je
1.mjesto za folklorni nastup i 2.mjesto u folklornom predstavljanju 10 sudionika,
izvođene su tri koreografije, tri različite nošnje.
2016.
u Mađarskoj na proslavi 450.godišnjice bitke kod Sigeta.
2017.
Bugarska u Varni na međunarodnom festivalu sporta i kulture osoba srednje dobi osvojeno
pet zlatnih medalja u sportu, tri prva mjesta u kulturi-zbor, orkestar i folklor.

Trenutno aktivno radi osam sekcija. Društvo danas pleše 7 koreografija i raspolaže sa oko 170 vlastitih replika narodnih nošnji sašivenih u radionicama Društva. Osim nošnji, sami smo izradili i pripadajući nakit, vezli smo pojedine dijelove nošnji, samoborske prsluke, izradili ukrase na bluzama Murtera koji su veoma specifični, a koreografije su rađene izvorno za nas i prilagođene našoj dobi. Na pozornicu smo postavili starogradske salonske plesove - dvoransko kolo koji se danas rijetko vide i sašili krinoline.

Tamburaški orkestar su "naši mladi tamburaši" pod vodstvom maestre prof. Silvije Mužak, to je i uspješna međugeneracijska suradnja, na koju smo veoma ponosni. Orkestar koji nas prati, su učenici starosti od 11-22 godine, svi učenici glazbenih škola, koji su već do sada sudjelovali na brojnim individualnim natjecanjima, a već više godina su stalni članovi KUD-a i prate nas na našim nastupima.


KONTAKT:
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO VEDAR OSMIJEH
Trg Slavoljuba Penkale 1
10000 Zagreb, Hrvatska
WEB adresa: www.kudvedarosmijeh.hr

Predsjednica društva: Ivanka Margetić
Mobitel: 098 95 31 438
e-mail: ivanka.margetic@zg.t-com.hr

Tajnica: Gordana Merkaš
Mobitel: 091 579 73 00
e-mail: g.merkas@yahoo.com

Voditelj: Eduard Ban
Mobitel: 091 373 77 11
e-mail: banzagorski@gmail.com

Voditeljica tamburaškog orkestra: prof. Silvija Mužak
Mobitel: 091 301 09 66
e-mail: silvija.muzak@skole.hr

Prijem stranaka:

Maksimirska 51a

  • PONEDJELJAK
    13:00 - 17:00
  • ČETVRTAK
    09:00 - 13:00

Tehnička podrška:

  • © ZAFAZ - Zagreb, 2014.